Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории университета «Киево-Могилянская академия». Автор книг: «Украïнська шляхта з кінця 14 до середини 17 ст. (Волинь і Центральна Украïна)» (1993), «Паралельний світ. Дослідження з історіï уявлень та ідей в Украïни 16–17 ст.» (2002), «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» (2004)

Публикации